Klubben i Son-filmen med Alex Johannesen

Arrangementsinformasjon

Klubben i Son var et begrep på 70-, 80- og 90-tallet. Klubben i Son var ett av de første diskotekene på Østlandet, og kom flere år før det var diskotek i Moss. Med berømte diskjockeyer fra Oslo kom det etter hvert folk fra både Moss og Oslo til Klubben.

Det ble drevet på dagtid og kveld, helger og hverdager. Barne-revyer og voksen-revyer, konserter av alle slag. Stand up i sin spede begynnelse. De fleste stand-up-ere som er etablert i dag begynte sine karrièrer på Klubben.

Alex på Klubben i Son var et begrep. Bjørg og Alex var der ufortrødent alle dager, uker og år, og ferie var ukjent. Vestby historielag fikk Alex med på å fortelle om tiden før han overtok Klubben og drev den kjente og store institusjonen i ulike former i 30 år.


Arr: Vestby historielag